ISSUZ V1

Systém je určen pro správu informací o žadatelích o azyl v zařízeních Správy uprchlických zařízení MV ČR.

Systém disponuje následujícími moduly
• Evidence žadatelů o azyl
• Správa příchodů a odchodů žadatelů o azyl
• Transfery žadatelů o azyl mezi středisky
• Čekárna
• Azylová procedura
• Kapesné
• Pohledávky

Použité technologie
• Microsoft .NET Framework 1.1 (WinForms)
• Microsoft SQL Server (úložiště dat, replikace mezi středisky)