Vývoj software

– Podrobné rozpracování specifikace od zákazníka
– Návrh architektury a struktury aplikace
– Objektová analýza v UML a návrhy jednotlivých UC
– Databázový model aplikace
– Návrhy struktur a funkcí jednotlivých modulů
– Projektový vývoj jednotlivých modulů aplikace
– Testování a implementace

Nástroje
ENTERPRICE ARCHITECT
Microsoft .NET, C/C++
XAMARIN
YOUTRACK

Platformy
MS Windows CE
MS Windows 7, 10
Android

Vývoj software