Automat Asistent

Celý systém obecně slouží k evidenci zboží vydávaného do prodejních automatů a načítání dat o tržbách z těchto automatů přes rozhraní BT a jejich následné zpracování v centrále firmy automaty provozující. Výsledná data pak jsou převáděna prostřednictvím můstku do účetního programu. V současné době systém spolupracuje s účetním programem DUEL.

Systém se skládá z těchto částí:
• Serverová část obsahující SQL databáze,
• PC Management Console – část určená pro management systému.
• PC modul Centrála – přehledový terminál s funkcemi pro načítání dat z telefonních přístrojů (mobilních terminálů) pomocí Bluetooth.
• PC modul Třídička určený pro kontrolu finančních částek vybraných z mincovníků jednotlivých automatů pomocí mechanické třídičky mincí připojené přes sériové rozhraní..
• Mobilní aplikace A-Asistent vytvořená pro laserové čtečky CipherLab RS-30 s operačním systémem Android.

Použité technologie:
• Microsoft .NET
• Data spravována SQL serverem standardu SQL-92
• Microsoft XAMARIN

HW a SW nároky systému:
PC aplikace jsou napsány v prostředí MS.NET poslední verze. Jsou navrženy pro operační systémy MS Windows XP a výše bez omezení. Aplikace nemají žádné výjímečné HW nároky, pro provozování postačí běžné kancelářské PC.
Mobilní aplikace – je psána přímo pro mobilní laserový terminál CipherLab RS-30 vybavený OS Android 4.4.

 

Popis funkčnosti jednotlivých modulů

Serverová část
Serverová služba slouží jako most mezi databází a klientskými aplikacemi. Obsahuje rovněž funkce pro generování automatických reportů (denní, týdenní) a jejich odesílání. Rovněž je zde prováděna synchronizace dat s účetním programem DUEL.

PC Management Console
• Správa uživatelů a přístupových práv
• Správa řidičů (operátorů)
• Správa automatů
• Správa vozidel (skladů)
• Správa výrobků
• Výběry dat a reporty
• Nastavení parametrů programu

PC modul Centrála
Přehledový terminál, zobrazující aktuální stav jízd řidičů (Ukončené/Neukončené cesty). Pomocí tohoto modulu lze stahovat data z telefonních přístrojů (mobilních terminálů) řidičů přes bluetooth. Obsahuje také přehled upozornění pro skladníka.

PC modul Třídička
Tento modul pracuje samostatně a slouží ke stahování dat z třídičky mincí, kdy k datům z třídičky přiřadí obsluha třídičky každého řidiče a automat, z kterého jsou mince přetříděny a spočítány. Seznam řidičů a seznam automatů je přitom načítán ze serveru. Nastavení nominálních hodnot mincí boxů se rovněž načítá z nastavení na serveru. Modul dovoluje i ruční zadání platby, je-li to v konfiguraci povoleno (pro případ poruchy třídičky).

Mobilní aplikace A-Asistent
Mobilní aplikace je napsána v prostředí Microsoft XAMARIN pro mobilní terminál CipherLab RS-30 vybavený laserovou čtečkou čárových kódů s operačním systémem Android 4.4.
Aplikace vede sklad zboží pro každě servisní vozidlo. Eviduje všechny výdeje zboží do každého prodejního automatu v rámci každé pracovní cesty. Zároveň eviduje všechny další pohyby zboží jako příjmy a výdeje na ostatní vozidla, převody zboží s centrálním skladem, eviduje prošlé zboží převzaté z prodejních automatů. Dalším ůkolem aplikace je sběr dat z obsluhovaných prodejních automatů.
Pomocí vestavěné laserové čtečky se na počátku pracovního dne identifikuje vůz a řidič, který ten den určený automobil obsluhuje a pak i jednotlivé automaty na trase. Vozy, karty řidiče i všechny automaty jsou označeny nalepenými štítky s čárovými kódy. Pomocí této čtečky je pak zboží na automaty vydáváno, přebíráno zpět prošlé zboží, je možnost přesunu zboží mezi automobily a vracení na centrální sklad.
Souběžně se skladem aplikace provádí u každého automatu načtení dat z mincovníku přes rozhraní BT pro kontrolu hotovosti převážené na centrálu. Veškerá data jsou v okamžiku vzniku rovněž přenášena přes GPRS na centrálu.
Nestandardní či chybné operace – např. vydání více zboží na automat než má řidič v automobilu na skladě apod. je tak možné v reálném čase oznamovat vedoucím pracovníkům v centrále a řešit je ihned v době vzniku.
Po ukončení pracovní cesty při příjezdu na centrálu nabídne aplikace automaticky stažení dat bezdrátově přes firemní access point a aplikace ukončí cestu a dále již bude pouze čekat na přihlášení nového řidiče a automobilu. Ukončení cesty je možné i pomocí bluetooth spojení s centrálou.