AIDA

Systém AIDA je určen pro detekci a lokalizaci zařízení sloužícího k odposlechu GSM mobilních telefonů,
známé v ČR jako „AGÁTA“ (alias VIKING aj.) . Uvedené zařízení je dnes již cenově dostupné i pro větší bezpečnostní agentury anebo organizovaný zločin a jejich výskyt mimo složky MVČR je zadokumentován.
Tyto odposlechy pracují na principu „Man in the middle“ a pro odposlouchávaný mobil se tváří jako regulérní BTS telekomunikačního operátora.

Systém AIDA je vyvinut ve dvou základních verzích, jako stacionární jednotka a jako mobilní zařízení.
Jádrem systému je vždy modemová jednotka monitorující okolní mobilní vysílače – BTS a ovládací a vyhodnocovací software AIDA v.1.2.

DETEKCE
Stacionární jednotka AIDA monitoruje veškeré základny BTS v okolí chráněné lokality – objektu, pozemku a podobně. Systém zaznamená výskyt BTS, ověří jeho pozici a předá informaci dohledové jednotce. Systém pracuje automaticky, nevyžaduje přítomnost operátora, zvláštní údržbu ani zacházení. Počet instalovaných jednotek se může lišit v závislosti na parametrech sledovaného území či objektu, k dohledové jednotce je možné podle potřeby připojit jakýkoliv počet stacionárních jednotek.

DETEKCE A LOKALIZACE
Mobilní jednotka je navržena pro sledování a přesnou lokalizaci pirátských BTS. Funkcionalita je obdobná spojené jednotce stacionární a dohledové. Pozice okolních BTS je vypočítána na základě vlastního geografického umístění, získaného prostřednictvím GPS. Mobilní jednotka se pohybuje v blízkosti místa výskytu nelegální BTS a a provádí sérii měření oblasti. Měření se spouští automaticky při změně pozice. Využití mobilní jednotky je možné jak v jedoucím automobilu, tak i z pevného umístění.

 

Konfigurace AIDA

Systém má tyto komponenty

Hardware
• Notebook s instalovanou aplikací a s napájecím zdrojem pro síť 220 V, s možností připojení k IP (vlastní připojení není součástí dodávky)
• Přepravní kufr pro notebook s měřicími modemy a USB rozhraním, taška na kabeláž
• Anténa s kabelem , magnetickým držákem a protiváhou
• Sada kabeláže do vozidla
• Sada kabeláže pro použití mimo vozidlo
• Zdroj 220/12V pro použití mimo vozidlo

Software
• Windows 7 Professional Service Pack 1, SQL server 2008
• Microsoft SQL Server Management Studio – 10.50.2500.0
• Microsoft Data Access Components (MDAC) – 6.1.7601.17514
• Microsoft MSXML – 3.0 4.0 6.0
• Microsoft Internet Explorer – 9.0.8112.16421
• Microsoft .NET Framework – 2.0.50727.5448
• Operating System – 6.1.7601
• AIDA – 1.2 version
• Rozhraní Google maps. Toto rozhraní umožňuje 100x denně načíst aktuální mapu. Pro základní užití tato četnost postačuje, vyšší frekvence načítání map je již zpoplatněna.