MAGNA – Kontrola balení X82

Aplikace je vyvíjena od roku 2015 pro firmu MAGNA Chabařovice. Jejím základním účelem je kontrola úplnosti balení několika různých výrobků na konci výrobní línky, s tím, že je zároveň kontrolováno, zda každý z balených výrobků splňuje požadavky na kvalitu, počty a hodnoty momentů útáhnutí na jednotlivých stanovištích výroby. Zároveň zajišťuje tisk etiket na balení. Aplikace pak ošetřuje veškeré stavy, které ve výrobě mohou nastat od odložení rozpracovaného balení po vydání výrobku na kvalitativní testy a mnoho dalšího. K aplikaci je přidána manažerská konzole pro sledování stavu výroby. Postupně se přidávájí další výrobky a další kontrolní stanoviště.

Program disponuje těmito funkcemi
• Komunikace s řídícími jednotkami PowerFocus pro pneumatické šroubováky AtlasCopco
• Obsluha čteček čárových kódů
• Tisk etiket a čárových kódů
• Správa uživatelů a přístupových práv
• Správa typů výrobků, balících zařízení s nastavením procesů kontroly
• Evidence dokončených balení
• Evidence vadných výrobků
• Pokročilé vyhledávání hotových výrobků
• Odesílání reportů e-mailem
• Export dat do SAPu

Použité technologie
• Microsoft .NET Framework
• MS SQL Server
• Komunikace pomocí Open Protocol přes TCP-IP
• Komunikace se čtečkami čárových kódů protokol RS232