MISSIVA V3

Aplikace Missiva V3 je komplexní obchodní systém vytvořený pro řízení multilevel prodeje společnosti Missiva s.r.o. . Pracuje nad databází MS SQL 7 a je určena pro vedeni agendy registrovaných zákazníků, objednavkoveho systemu, skladů a specifickych požadavků společnosti,jako jsou – soutěže, zakaznicke body, provize, renty, magaziny, prolongace, sestavy na miru, SMS, zahraniční obchod.
Systém je provázán do webového prodejního portálu.

Použité technologie
• Microsoft .NET Framework 3.1
• Microsoft SQL Server 2005