ÚDRŽBA V2

Základem celého systému je soubor nahlašovacích IP terminálů umístěných přímo ve výrobě úměrně počtu a vzdálenosti sledovaných strojů. V případě poruchy některého ze strojů se pak obsluha (mistr, pověřený pracovník) přihlásí svojí docházkovou kartou či čipem k příslušnému terminálu, zadá kód stroje, který má poruchu (číslo, čárový kód z nástěnky apod. dle konkrétní implementace systému) a provede výběr anebo zadání druhu poruchy. Po zadání poruchy se nad terminálem rozbliká přivolávací světlo a na přehledovém monitoru umístěném jak ve všech dílnách údržby (např. mechanici, elektroúdržba, IT oddělení aj. ) tak i v kancelářích managementu dle potřeby se v levé červené části obrazovky objeví nový incident. Na příslušném pracovišti údržby (dle typu zadané opravy) se pak navíc rozbliká majáček a je spuštěn zvukový signál.
Jakmile pracovník údržby dorazí na místo opravy, přihlásí se k danému terminálu a oprava se na zobrazovacích panelech přesune do pravé části a změní barvu na zelenou. K opravě se může přihlašovat i více údržbářů a doba opravy přechází přes časové hranice směn. Po odhlášení posledního údržbáře se oprava zařadí mezi vyřízené incidenty, maják u terminálu zhasne a záznam zmizí z přehledové obrazovky.

Základem celého systému je tedy databáze incidentů ve výrobě, která má několik výhod. Jsou to objektivní údaje s přesně zaznamenanými časy. Vyrozumění pracovníků údržby je okamžité a včetně dosti přesného zadání poruchy – mechanik šetří čas, jelikož si může vzít potřebné díly již s sebou k opravě.
Management pak má v každém okamžiku přehled o počtu právě probíhajících oprav.

K tomuto základnímu řešení jsou pak přidány další moduly – sklad se silným objednávkovým řešením, plánovač revizí (pravidelné údržby), směnový kalendář, modul správy přístupových práv, atd.

 

Systém disponuje funkcemi:

1. Sklad
Zadávání produktových řad
Hierarchické dělení skladových položek bez omezení počtu vnoření a počtu skladů, skladových karet (stromová struktura)
Příjmy – nové, reklamované, z opravy, z provozu
Výdeje – provoz s přiřazením na zařízení, reklamace, oprava, likvidace,
Nákupní seznamy (automatický/ruční)
Vyhledávání záměnných komponent, náhradních dílů (různé názvy, různí dodavatelé)
Exportní funkce (seznamy do txt/xls)

2. Opravy
Zadávání požadavků na opravy na samostatných terminálech přímo ve výrobě bez ztráty času
Zobrazení (Alarm) na dílně údržby dle typu ohlášené závady
Elevace problému – zasílání zpráv (e-mail, SMS) nadřízeným pracovníkům v případě překročení určené časové prodlevy (např. nezapočetí s opravou do 15min., doba opravy delší než 2hod. apod.)
Řazení zařízení pod dílny
Typy zařízení
Evidence oprav na zařízení

3. Revize
Každému zařízení jsou přiřazeny revize (např. elektro) a periodická preventivní údržba s určitým časovým úsekem mezi dvěmi opakováními a přiřazením některému z oddělení údržby (např. zámečníci, elektroúdržba, IT servis)
Modul pak na podkladě termínu poslední provedené revize (preventivní údržby), generuje termíny pro předvolené období (Obvyklé při stanovení plánu práce oddělení na příští pracovní týden)

 

Rozšířené funkce a vlastnosti systému
• Automatické aktualizace klientů
• Systém automatického sběru hlášení o chybových stavech
• Možnost změny jazyka – multijazykové provedení
• Rozsáhlé možnosti nastavení systému
• Rozsáhlé možnosti intuitivního dohledávání jednotlivých položek
• Uživatelsky příjemné rozhraní, změny umístění zařízení tažením myší apod.
• Správa uživatelů a přístupových práv
• Filtry a hledání
• Součástí programu je návrhář šablon pro generované tiskové sestavy, takže lze vlastními silami vytvořit sestavy na přání managementu podniku
• Statistické funkce
• Tvorba a tisk čárového kódu (pro skladové položky, k urychlení výdeje náhradních dílů do opravy)

Připravujeme…

• Mobilní klient – nahlašovací terminál pro Smart telefony OS Android
• Na zakázku modul pro automatické hlášení poruchy v případě překročení určitých daných parametrů stroje (teplota, otáčky, otřesy, rozptyl přesnosti aj.) měřitelných např. akcelerometrickými čidly
• Modul receptury oprav
• Verze programu pro správce bytového fondu (hotely apod.)

 

Použité technologie:
• Microsoft .NET
• Data spravována SQL serverem standardu SQL-92
• Podpora komunikace s tiskárnou čárových kódů protokolem RS232 (Intermec, Datamax, Zebra)
• Podpora komunikace TCP-IP s terminály pro zadávání oprav – možnost připojení terminálů k datové síti prostřednictvím datových rozvodů anebo bezdrátově.

 

Systém se skládá z těchto komponent (příkladový komplet):
Hardware :
1 x server s OS Microsoft Windows
8 x nahlašovací terminál
1 x přehledový terminál + LCD + maják
1 x skladový terminál + tiskárna čárových kódů + čtečka

Software:
1 x Server Údržba V2
8 x Nahlašovací terminál V2
1 x Přehledový terminál V2
1 x Dílenský klient V2
3 x Manažerská konzole V2

 

Systémové nároky HW:
Server MS Windows
Databáze – MS SQL
Terminály – MS Windows XP, CE, Android
Manažerská PC – MS Win XP, 7, 8, 10, …